Karel VACHEK - Bohemia Docta aneb Labyrint světa a lusthauz srdce (Božská komedie) /VYPRODÁNO/

Kód produktu: AD292
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Egon Bondy prorokuje peklo globálního kapitalismu, v kostnici propuká hádka o novodobé policejní zvůli. Jim Čert se přiznává ke spolupráci s StB, Jaroslav Foglar nemůže najít otvírák na pivo, zatímco Ivan Diviš komentuje svůj vlastní pohřeb. Jiří Krejčík zuří před kamerou a Karel Vachek uprostřed bitvy pokleká před vynálezci Semtexu a radiolokátoru Tamara. Česká republika na konci 90. let…

Krajina se zdá být na povrchu tichá, avšak v hloubi se děje cosi velmi důležitého. Českou vědu, myšlení a intelektuální život netvoří jen to, co ční z jejich mediálního obrazu. Karel Vachek, veden vlastní intuicí a osobitou tvůrčí filozofií, proniká do hlubin tohoto tajemného živoucího systému, který prostřednictvím svého filmu přirovnává k síti vláken, vytvářených v lesní půdě houbami. Možná díky nim spolu mohou rostliny jakýmsi záhadným způsobem komunikovat a celý les tak žije jako jeden přirozený celek! Vachek sleduje oběh těchto životadárných myšlenek v českém intelektuálním a kulturním „lese“ v naději, že se z nich opět zrodí něco nového a velkého, tak jako už tolikrát v minulosti… Třetí část Vachkovy tetralogie filmových esejů, která tentokrát v originálním pojetí zkoumá stav a podoby české vzdělanosti na přelomu tisíciletí.

Vachek částečně vychází z myšlenky svého nerealizovaného scénáře ze 70. let (přenesené do současnosti) a stejně jako v jeho případě přebírá první část titulu ze spisu historika Bohuslava Balbína (1621–1688), který je mimo jiné přehledovou příručkou o význačných postavách české vzdělanosti. Další části titulu pak odkazují ke Komenskému a Dantovi. Ve filmu se v nepravidelných intervalech objevují záběry českých a moravských hradů, doprovázených zástupci různých druhů hub. Význam tohoto zdánlivě zcela dadaistického prvku naznačuje (vedle samotného motivu houby – viz Knížákovy artefakty, „houbařící“ postavy, „zpívající“ ryzec vonný apod.) druhá část filmu, kde komentář ohlašuje „hrad Klíma“ nebo „hrad Hašek“ (náhrobek Jaroslava Haška, na němž je položena houba po způsobu květiny). Jde o metaforu „krajiny české vzdělanosti“, z níž čnějí osobnosti jako hrady-dominanty, a která se u Vachka v nadsázce prolíná s krajinou skutečnou, s jejím lesem protkaným podhoubím. „Les českého myšlení“ se vzájemně propojuje, „vyživuje“ a ovlivňuje skrytými vlákny podhoubí. S nadsázkou lze říci, že po těchto vláknech se ve svém filmu vydává Vachek „od houby k houbě“ a „od hradu ke hradu“ – tato metafora postihuje i režisérovy metody filmové skladby a dramaturgickou strukturu filmu, v němž se vzájemně z mnoha stran propojují jednotlivé motivy a myšlenky. Tento přístup Vachek dokonale demonstruje svým filmem i navenek, neboť jej v několika místech otevřeně napojuje na jiné filmy – na televizní dokument Jiřího Krejčíka Maturita v listopadu (2000) (o kterém s ním ve filmu mluví), Houbu (2000) Víta Janečka, která pojednává o mykoríze a její ústřední postavou je mikrobiolog Miroslav Vosátka, a společný film Romana Vávry, Miroslava Janka a Víta Janečka Bitva o život (2000), jehož aktéry jsou obyvatelé Bystrého, a ve kterém byla zaznamenána tatáž „bitva“ o Janov, objevující se i ve Vachkově filmu (mihne se v ní i filmový štáb). Ve svém propojování osob a světů dochází režisér nejdál v myšlence „zmrtvýchvstání“, kterým se snaží zapojit do hry i postavy „učených Čech“ již dávno zesnulé – kromě Haška a Klímy například K. H. Máchu. Básník Ivan Diviš se tu krátce před svou vlastní smrtí rozohní právě nad nesmyslností myšlenky zmrtvýchvstání a setkání s živým-mrtvým Máchou; Vachek mu (symbolicky) jeho polemiku filmovými prostředky poťouchle vyvrací: Diviš i Foglar během natáčení zemřeli, aby ve filmu vždy znovu „vstávali z mrtvých“ – nejen aktem samotného promítání, ale i v průběhu filmového děje (neboť v něm se pasáže, v nichž jsou již „mrtví“ střídají s jejich „živými“ výstupy bez ohledu na přirozenou chronologii).

 

Více: www.karelvachek.cz/index.php?action=show&section=1&subsect=0&id=20